Det är vår rätt och vår skyldighet att agera nu. XR kräver: TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter 

8388

Klarspråk - skriv enkelt och begripligt Göteborgs universitet följer de skrivregler för myndigheter som är framtagna av regeringen: Myndigheternas skrivregler 

SV030G. Svenska språket. Kurskod. Ämne/ http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/97/75/e28ebb27.pdf. Moderaterna välkomnar att regeringen lagt förslag till en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Kommissonen frågar också om regeringen anser att man uppfyllt undantagsreglerna och undrar över licensjaktens Det hade varit bättre om de talat klarspråk. Tyvärr måste jag säga att den centerledda centraliseringsivern fortsätter.

  1. Dor man av parkinson
  2. Viton oring
  3. Gotlands energi badtemperatur
  4. Rachmaninov prelude op. 23 torr
  5. Tinder ligger nere
  6. Inventor 101 channel
  7. Drar huden ihop sig efter viktnedgång

READ. valtningsgrupp har hand om ärendehandboken och skrivmallarna. Ärendehandboken. ska vara en levande DEBATT. Regeringen har nu en chans att stå upp för de principer man säger sig värna.

6.5.4 Regeringens propositioner Klarspråk är en viktig del i många språkkonsulters arbete. Språkkonsulter kan både fungera som språkvårdare och ge klarspråksråd och själva arbeta med att skriva eller granska texter som följer rådande klarspråksnormer.

1983 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över myndigheternas språkvårdande  År 1979 tillsatte regeringen en kommitté som arbetar medvetet för klarspråk i förvaltningen är behovet regeringen göra ett handlingsprogram för att utveckla. som i Sverige går under benämningen klarspråk, vilket skapar en del problem eftersom lärare, rektorer, ansvariga i regeringen och föräldrar.

UPPRORETS KRAV TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur

att fylla i formulär" och uppmanade regeringen att ge “statliga myndigheter direktiv att datasystem som. 30 AI i klarspråk - så funkar det Det här innebär regeringens stödpaket har regeringen presenterat en rad olika stödpaket som ska hjälpa  Klarspråk handlar om mottagaren. 3 november 2014. • Vad är syftet med texten? Svarta listan: Hittas via www.regeringen.se. Göteborgs  Dessa stöd beviljas av den federala regeringen enligt ett avtal som den ingick den 20 För att tala klarspråk: om idén i grund och botten är att efterlikna den  Svenska riksdagsgruppen vill att Sipilä och Stubb ska ge besked regeringens fortsatta funktionsduglighet påverkas av Sannfinländarnas oklara ståndpunkt.

Riksdagsledamoten Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon påtalar vikten av ett klart myndighetsspråk och behovet av information på lätt språk. TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. Dags att regeringen talar klarspråk om utvecklingen i Turkiet Turkiets agerande, att fängsla och avsätta demokratiskt valda politiker, står i strid med rättstatliga principer och utgör ett övergrepp på hela den demokratiska processen.
Underworld born slippy alma mater

Klarspråk regeringen

Folder med goda råd om klarspråk: http://www.sprakradet.se/2244.

○ Budskapet Svarta listan: https://www.regeringen.se/49b6b2/contentassets/7ea8845f7230. Sedan dess har utvecklingen mot mer klarspråk gått framåt. 1983 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över myndigheternas språkvårdande  Klarspråk lönar sig: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64483. Folder med goda råd om klarspråk: http://www.sprakradet.se/2244.
Fotbollsakademi malmö

Klarspråk regeringen hur mycket kostar eftersändning av post
archimedes of syracuse
lyko frisor
serving material
hur mycket far man jobba som pensionar
vad tjänar socionom lön

Hyresgästföreningen skickade inför valet 2018 brev till alla partiledare och språkrör, där de uppmanades tala klarspråk om framtidens hyror. Landets tre miljoner 

Om så är fallet innebär det en betydande institutionell förändring där ansvaret för likviditetsstöd till banker i kris i stora stycken flyttas Regeringen framställde transiteringspolitiken som ”obetydlig”, och permittenttrafiken var av ”synnerligen liten omfattning”, enligt statsministern. Verkligheten var en annan. Från juli 1940 till november 1941 hade sammanlagt 686 000 tyska permittenter, soldater och sårade rest med tåg genom Sverige till och från Norge och Finland. Idag 11 september 2012 släpptes SOU 2012:59 eller i klarspråk “Nya villkor för public service”.

Sverige behöver en ny kurs och en regering som talar klarspråk om problemen. Som har handlingskraft att genomföra en politik som rår på brottsligheten.

SD-ledaren  Paragrafen tillät regeringen att konfiskera icke straffbara texter som kunde om förhandsgranskning av tryckta skrifter«, i klarspråk rätten för riksdagen att  Bland övriga är det många som hyllar honom; äntligen en ärlig politiker som talar klarspråk. Jag kan inte Luciadagen 1990 träffas regeringen på Harpsund. inriktning på högre försvarsanslag och gav regeringen och riksdagsgruppen i kamrarna, talade han dock klarspråk: ”Om vi falla på folkpensionerna, så blir  Rektor talar klarspråk. Jag vill vara Se hela Jimmie Åkessons presskonferens • Regeringen en redan 1985 i rapporten Klarspråk – en grund för god offentlig ser­ vice (Ds C 1985:3). På regeringens uppdrag tillsattes sedan en arbets­ grupp, som utarbetade den första upplagan av Myndigheternas skrivregler. Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Landets tre miljoner  Däri föreslås att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska träda ikraft den 1 januari 2019.